Om terapi


Psykosyntes är en psykoterapi med förankring i den psykodynamiska. Det betyder att frågor om vad vi upplever som meningsfullt, vår djupaste längtan, ges utrymme såväl som vår egen historia och hur vi lever livet i vardagen. Grundsynen utgörs av en tro på människans inre potential till utveckling. 

När vi möts utgår vi från dig där du är i livet just nu.